vrijdag 22 augustus 2014

Wetenschappen in beeld (Margreet de Heer)


Het boekje Wetenschappen in beeld van Margreet de Heer verscheen in 2012, ik kocht het in 2013 en ik las het nu. Over Margreet de Heer schreef ik eerder: hier bijvoorbeeld, en hier en hier.

Wetenschappen in beeld heeft dezelfde opzet als Religie in beeld en Filosofie in beeld: voor de leek wordt een overzicht gegeven, op een eenvoudige en heldere manier. Door het stripverhaal lopen steeds de figuurtjes rond die verwijzen naar De Heer zelf en haar man Yiri T. Kohl. Zij voeren korte gesprekjes over wat getoond wordt, relativeren of trekken conclusies. Je hebt het idee dat je door de figuurtjes rechtstreeks aangesproken wordt en dat is prettig: je hebt de positie van iemand die luistert naar het vertellen van een verhaal. 

De Heer heeft gekozen voor een chronologische aanpak. Na de inleiding (Wat is weten? Wat is wetenschap?) start ze bij de oude Grieken, waarbij ze wel aangeeft dat die niet het absolute startpunt vormen. Bij die periode wordt de wiskunde behandeld, bij de Middeleeuwen de scheikunde, bij de Renaissance de sterrenkunde. Later volgen de natuurkunde, de biologie, de geologie en bij de twintigste eeuw is er natuurlijk uitgebreid aandacht voor Einstein en voor de quantumtheorie. 

Opvallend is dat de geesteswetenschappen en de maatschappijwetenschappen ontbreken. Misschien dat de psychologie of de sociologie ooit nog een apart boekje gaan opleveren. 

Binnen de grote lijn neemt De Heer ruimte en tijd om uitstapjes te maken. Zo besteedt ze aandacht aan vrouwelijke en aan miskende wetenschappers, gaat ze in op de verhouding tussen geloof en wetenschap, en verwijst ze af en toe nadrukkelijk naar de moslimwetenschappers, die vaak buiten ons beeld gebleven zijn. 

Ook hierbij zoekt ze aansprekelijke manieren van presenteren. Geloof en wetenschap tekent ze als een echtpaar in crisis. De echtelieden vertellen over hun problemen bij een relatietherapeute die, een beetje flauw, Riet Talin heet. Aan het eind concludeert de vertelster: 'De kloof is volgens mij zwaar overdreven - aangedikt door pers, politici en een paar fundamentalisten! In de praktijk gaan geloof en wetenschap hand in hand.' Ze laat daarbij een figuurtje zien dat graag wetenschappelijke artikelen leest om zich te verwonderen over de schepping en iemand die mediteert als hij hij vastzit in een wetenschappelijk probleem. 

Net als haar vorige boeken is Wetenschappen in beeld een prestatie van formaat. De stof is complex, maar Margreet de Heer kan er toch helder over vertellen. Na het optreden van Ionica Smeets in Zomergasten weten we dat we best wat meer aandacht voor de wetenschappen mogen hebben. Elke dag dus een uurtje luisteren naar De kennis van nu. Maar eerst even Wetenschappen in beeld lezen. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten