maandag 4 juli 2016

Het slapende woud (Pierre Boisserie / Nicolas Bara)


Gelukkig is er geen recept voor een geslaagde strip. Anders zou immers iedereen de juiste ingrediënten in de juiste hoeveelheden kunnen mixen en dan was succes verzekerd. Natuurlijk komt het altijd neer op de combinatie van een goed scenario en goede tekeningen, maar 'goed' heeft vele gezichten.

Pierre Boisserie is in ieder geval een ervaren scenarioschrijver. U zou hem kunnen kennen van de series De bank en Dantès en Flor de Luna. Hij schreef ook het scenario voor Het slapende woud, getekend door Nicolas Bara. Dat scenario heeft veel goeds: een mysterie dat opgelost moet worden; markante hoofdpersonen die zich in gevaar begeven; menselijk leed waaraan een einde gemaakt moet worden; de geur van het bovennatuurlijke, oude magie.

De hoofdpersonen zijn twee agenten, in dienst bij het Openbaar Ministerie van Geheime Zaken. Zo'n naam die zichzelf tegenspreekt is al een vondst. De speurders zijn de mooie Artémis D'Harcourt, weduwe, en Casimir Dupré, net als zij afkomstig uit de betere kringen. Hij is een heer, maar heeft ook iets kinderlijks (kinderachtigs?) behouden: hij wordt nog steeds verzorgd door zijn nanny.

Zoals het hoort bij zo'n duo gaat het contact soms stroef, maar uiteindelijk blijken zowel Artémis als Casimir natuurlijk die eigenschappen te hebben die nodig zijn om de wonderlijke zaak op te lossen en ze leren elkaar te waarderen, waardoor ze kunnen samenwerken.

De zaak is lastig: een gasthuis voor vrouwen en kinderen, waar de kinderen om middernacht een kring vormen op het dak, een merkwaardig en eentonig gezang aanheffen, wel een half uur lang. De arts die erbij betrokken is, vindt het een mooie casus om te bestuderen. Is hij de kwade genius? En wat roepen de kinderen op met hun gezang? Brengen de onschuldig ogende kinderen de wereld in gevaar?

Er is bovendien een plek in het bos met een groepje oeroude bomen. Daar is iets bijzonders mee. Artémis wordt onwel als ze er een tijdje is. En waarom is juist dat stuk grond  door het gasthuis aangekocht?

Verder is er duidelijk iemand die niet wil dat Artémis en Casimir hun missie volbrengen: het is dan ook maar of ze het zullen overleven.

Het scenario zit goed in elkaar. Wat duister is, wordt maar langzaam opgehelderd en als je weet hoe het zo ongeveer zit, is het misschien wel te laat voor de twee agenten om er iets aan te doen. De verhaallijn is helder: nooit hoef je terug te bladeren omdat je niet meer weet hoe het in elkaar zit. Er is actie genoeg en de uitleg is op een natuurlijke manier opgenomen in het verhaalverloop.

Het tekenwerk is zonder meer goed. Bara heeft zich uitgeleefd op de koppen van de personen: ze zijn karikaturaal en toch heb je het idee dat je de personen tegen zou kunnen komen in de tijd waarin het verhaal zich afspeelt.

De achtergronden zijn getekend met liefde voor het detail. Ook houdt Bara van het wisselen van standpunt: hij tekent net zo gemakkelijk scènes van onder af als in vogelvluchtperspectief. In het album staan fraaie tekeningen met iets groots op de voorgrond waarbij zo ver ingezoomd is dat er slechts een deel van zichtbaar is, terwijl er op een plan iets verder naar achteren van alles te bekijken valt.

Ten slotte is de inkleuring geslaagd te noemen. In de nachtscènes doen de blauwen en de andere donkeren het goed en in de meer heldere scènes is gekozen voor bruinen, die je gemakkelijk laten associëren met het sepia van oude foto's, wat weer goed past bij een verhaal dat in het verleden speelt. Aan het eind, als de spanning achter de rug is, zijn de tekeningen lichter, waarbij ook gelen en blauwen zijn gebruikt.

Natuurlijk zijn dat constateringen achteraf. Als je het album voor het eerst leest, lees je gewoon een spannend verhaal, dat goed getekend is, waarbij je zowel te weten wilt komen hoe het mysterie ontraadseld zal worden als hoe de verhouding tussen de speurders zich zal ontwikkelen. Het slapende woud is een degelijk in elkaar gezette strip. Vakwerk.
Titel: Het slapende woud
Scenario: Pierre Boisserie
Tekeningen en inkleuring: Nicolas Bara
Uitgeverij: Dargaud, Brussel 2016
Hardcover, 64 blz. € 16,95

Geen opmerkingen:

Een reactie posten