zondag 28 oktober 2012

De Grote Demoshow - RoosbeefVanavond was ik met Oudstedochter bij een theaterconcert van Roosbeef in Wageningen: De Grote Demo-Show. Volgens de aankondigende tekst zouden we een kijkje in de keuken krijgen en getuige zijn van hoe liedjes geboren worden. Dat was eigenlijk niet het geval, afgezien van de twee liedjes na de pauze, die nieuw waren en met eenvoudige gitaarbegeleiding gebracht werden. Maar een leuke avond was het wel.

Ach, je kunt best vervelende dingen zeggen over Roosbeef. De zangeres, Roos Rebergen, heeft wel een heel erge huig-r, zodat ze bijna een g zingt in plaats van een r, haar eu-klank is nagenoeg een ui ('truizelaar'), ze was vanavond gekleed in een hobbezakkerig, overall-achtig hansop, waarvan één pijp steeds opkroop en ze las een paar teksten voor die ze gemakkelijk uit haar hoofd had kunnen leren.

En er zijn best wat meer kritiekpuntjes te noemen, maar dat doe ik niet. Het optreden was misschien niet vlekkeloos, maar wel eigenzinnig en spannend. Roos Rebergen is niet gemakkelijk te vergelijken met een andere zangeres, tenminste niet binnen Nederland.  An Pierlé komt misschien nog het dichtst in de buurt.

Roos beweegt zich wat houterig, maar dat heeft ook wel iets charmants. En het gaat per slot van rekening om de muziek en de teksten.

Soms zingt Roos met vrij zachte stem en wat valse lucht, ingetogen en bijna bescheiden. Maar ze kan ook voluit zingen en alle registers opentrekken. Ze heeft een stevige band om zich heen, die een rijk instrumentarium bespeelt (viool, mondharmonica, klarinet, trombone, metallofoon, traporgel, trompet) en goed meezingt. De muziek is soms massief , maar blijft melodieus. Veel meer dan op de cd pakt de band uit en dat is heerlijk.

Het geluid was het hele concert goed, maar bij het lichtplan waren soms vreemde keuzes gemaakt. De zangeres kreeg vaak te weinig licht, wat soms ook afbreuk deed aan de verstaanbaarheid, en soms stonden ook de bandleden wel erg in het donker. Dat moet beter kunnen.

Zo'n theaterconcert is nog wel wennen voor Roosbeef. Roos Rebergen zou vaker de nummers aan elkaar kunnen praten. Op momenten dat ze dat doet, doet ze het altijd goed. Soms wat stuntelig, maar dat vergeef je haar graag, omdat ze zonder pretentie dingen vertelt en in alles gewoon dezelfde is.

Na afloop van het concert van het concert flodderde de band zo'n beetje het podium af, in plaats van lekker nadrukkelijk het applaus op te komen halen. Dat gebeurde overigens wel na de toegift.

Het was een mooie avond. De muziek was beter dan ik verwacht had, in de teksten zitten fraaie passages en Roos Rebergen kan ze uitstekend brengen. De zaal zat maar half vol en dat was jammer. Veel mensen hebben een interessant optreden gemist.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten