donderdag 8 december 2011

Beminde ongelovigen


Er is iets vreemds aan de hand met de benaming ‘atheïst’. Die definieert namelijk in de eerste plaats wat iemand niet is. Niemand noemt zich een niet-bridgespeler, niet-bejaarde of niet-psycholoog, Maar mensen hebben er blijkbaar geen moeite mee om zich ongelovig te noemen.

Anne Provoost noemt haar werkje Beminde ongelovigen een atheïstisch sermoen, maar het is niet haar bedoeling zich als ongelovige af te zetten tegen gelovigen.

Allereerst pleit ze voor een religiometer, die laat zien hoe gelovig iemand is. Haar religiometer kent tien graden, waarbij bijvoorbeeld de agnosten ingedeeld worden bij de derde graad, de ietsisten bij de vierde en een gelovige van de achtste graad gelooft dat God niet alleen plannen met hemzelf heeft, maar ook met de wereld en met de andere mensen, of ze nu gelovig zijn of niet.

Verder benadrukt ze dat zowel gelovigen als ongelovigen (van welke graad dan ook) te maken hebben met wat zij kunnen bevatten en wat onbevattelijk is, met de zaken die niet op hun harde schijf passen en waarbij een computer een ERROR-melding zou geven. Dat gedeelte vullen gelovigen in met God.

Voor Provoost is dat het werk van de verbeelding, waarmee de keus om het onkenbare ‘God’ te noemen een literaire keuze wordt en religie een vorm van kunst.

Verder zegt Provoost dat gelovigen sommige begrippen (heil, redding, troost, hoop) hebben geannexeerd, terwijl ook de ongelovige ze nodig heeft. Naastenliefde is bijvoorbeeld misschien wel iets wat gelovigen bindt, maar het onderscheidt ze niet van de ongelovigen.

In het sermoen van Anne Provoost komt vooral naar voren hoeveel gelovigen en ongelovigen gemeen hebben en dat is na alle polariserende publicaties van militante atheïsten zeer verfrissend.

Bovendien is Beminde ongelovigen een helder en prettig lezend pamflet, met een heel stel mooie observaties, zoals deze: ‘Gelovig-zijn is een kwestie van opvoeding; als dat niet zo was zouden er in moslimgezinnen voortdurend christenkinderen geboren worden en omgekeerd.’

Het boekje is gratis te downloaden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten