maandag 21 maart 2016

Door gevaarlijke gekken omringd (Knipoog 43)


In NRC Handelsblad van vrijdag 18 maart jongstleden werd het boek Pluche van Femke Halsema gerecenseerd door Pieter van Os. Als titel koos hij 'Door bazige, Haagse seksisten omringd.' In de recensie wordt onder andere verteld hoe Halsema het soms lastig had toen ze nog in de politiek actief was, domweg door het feit dat ze vrouw was.

Nu komt dat misschien niet alleen door haar vrouw-zijn, maar ook doordat ze de ondergeschikte is geweest van Jacques Wallage. Als je met je voormalige meerdere moet onderhandelen, begin je al met een achterstand.

De titel van het artikel verwijst naar Door gevaarlijke gekken omringd van Willem Frederik Hermans. Van Os zal naar die titel geknipoogd hebben, omdat hij aanneemt dat de gemiddelde krantenlezer ook aan Hermans moet denken bij zo'n kop. Worden daardoor de Haagse politici weggezet als 'gevaarlijke gekken'? Dat lijkt me te sterk, maar een tikje zullen ze er toch van meekrijgen.

Hermans' titel loopt wel iets lekkerder dan die van Van Os, misschien doordat Hermans het korter hield. Maar beide titels kun je mooi metrisch lezen. Die van Hermans op de cadans van een anapest, onder die van Van Os ligt de amfibrachys.

Eerlijk gezegd heb ik het bewuste boek van Hermans niet gelezen en dat zal wel een gemis zijn. Hermans schreef heerlijk. Hij heeft heel wat prachtige romans geschreven: De donkere kamer van Damokles, Nooit meer slapen, Herinneringen van een engelbewaarder, Tranen der acacia's, Een heilige van de horlogerie. Er zijn nog steeds lezers voor.

Maar ook zijn essayistisch en polemisch werk mag er zijn. Indertijd las ik meteen bij uitkomen bundels als Ik draag geen helm met vederbos en Houten leeuwen en leeuwen van goud. En natuurlijk heb ik gegnuifd bij Mandarijnen op zwavelzuur en Het sadistisch universum.

Het doet me goed dat het werk van Hermans nog steeds leeft. Niet alleen is zijn Mandarijnen net opnieuw verschenen, maar een recensent kan blijkbaar nog steeds vrijuit variëren op een titel van Hermans. We snappen het allemaal nog en knipogen vrolijk terug.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten